Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για σταβλικές εγκαταστάσεις - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για σταβλικές εγκαταστάσεις

15.12.2014