Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κυριάκος Βακιρτζής: Γενικός Γραμματέας

Κορνήλιος Λαζαρίδης: Οργανωτικός Γραμματέας

Μαρία Λίγκα: Πρόεδρος

Χρυσά Καρρά: Αντιπρόεδρος