Κάποια απο τα μέλη της ομάδας των εθελοντών του ΚΕΘΙΣ - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι εθελοντές μας

Κάποια απο τα μέλη της ομάδας των εθελοντών του ΚΕΘΙΣ