Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΝΕΑ

Ιπποθεραπευειν! Ψυχοθεραπευειν! Εργο,Λογο,Φυσιο θεραπευειν! Κάθε μέρα στο Κεθις αφιερωμένη στους συνανθρώπους μας 3 Δεκέμβρη 2021

03.12.2021