Σεμινάριο Θεραπευτικής Ιππασίας στο ΚΕΘΙΣ - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

Σεμινάριο Θεραπευτικής Ιππασίας στο ΚΕΘΙΣ

15.12.2014