Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

αποσπάσματα από συνεδρίες ιπποθεραπείας στο ΚΕΘΙΣ

15.12.2014