αποσπάσματα από συνεδρίες ιπποθεραπείας στο ΚΕΘΙΣ - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΠΟΛΥΜΕΣΑ

αποσπάσματα από συνεδρίες ιπποθεραπείας στο ΚΕΘΙΣ

15.12.2014