Φωτεινή Τασιούλα, μαθήτρια γυμνασίου - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι εθελοντές μας

Φωτεινή Τασιούλα, μαθήτρια γυμνασίου