Νίκος Παπαδόπουλος: Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΚΕΘΙΣ και εθελοντής - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΜΑΣ

Οι εθελοντές μας

Νίκος Παπαδόπουλος: Αναπληρωματικό μέλος ΔΣ ΚΕΘΙΣ και εθελοντής