Κυριάκος Βακιρτζής: Γενικός Γραμματέας - Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών
Κέντρο Θεραπευτικής Ιππασίας Σερρών

ΚΕ.Θ.Ι.Σ.

Διοικητικό Συμβούλιο

Κυριάκος Βακιρτζής: Γενικός Γραμματέας